Gemeente Krugersdorp - Oos

NHK Gemeente Krugersdorp-Oos is gestig op 6 November 1954. Vir bykans 65 jaar bedien hierdie gemeente reeds die gemeenskap van Krugersdorp met Woord en daad en het tans ’n lidmaattal van ongeveer 659 lede.

Die gemeente is gedurende hierdie tyd bedien deur verskeie predikante wat elkeen gehelp het om die gemeente op te bou tot die suksesvolle gemeente wat dit vandag is. Sedert 2015 word die gemeente voltyds bedien deur Ds. Marius Kramer. Die bediening is gerig aan elkeen wat bely dat Jesus Christus die gekruisigde en opgestane Heer is en die behoefte het om in ’n persoonlike intieme verhouding met God te leef, deur die werking van die Heilige Gees.

Die geloof in God Drie-Enig (Vader, Seun en Heilige Gees) staan sentraal en vanuit hierdie geloof vloei al ons bedieningsvelde in die gemeente.   Ons glo dat elkeen deel is van die liggaam van Christus en daarom ’n belangrike rol en funksie binne hierdie liggaam vervul. Juis daarom is ons bedieningstyl nie hiërargies van aard waar die een belangriker of hoër geag word as die ander een nie, maar veel eerder organies van aard, waar elkeen sy taak moet verrig tot uitbouing van God se koninkryk op aarde.   Die gemeente se missie kan saamgevat word met die woorde in Kol. 3:11(b) Hier is Christus alles en in almal.

Ons wil nie net soos ‘n kerk LYK NIE, ons wil veel eerder kerk in ’n gebroke wêreld WEES. Daarom is ons barmhartigheidswerk op verkillende terreine in ons omgewing van kardinale belang en ag ons dit as ons grootste prioriteit. Die opdrag was nie bloot om te sit en kerk te hou nie, die opdrag was duidelik “GAAN, maak mense, My dissipels!”   Onsself kan dit nie beter stel as die woorde van Pauline Phillips nie “Die kerk is ’n  hospitaal vir sondaars, nie ’n museum vir heiliges nie”.

Is die pad na die Here

Geestelike Groei

Berading

Die wêreld waarbinne ons leef plaas ongelooflike druk op individue en gesinne. Traumatiese gebeurtesnisse, gesinsgeweld, chemiese afhanklikheid, ernstige siekte en die dood is alles deel van die realiteit waarbinne ons leef. Om hierdie rede poog ons om mense optimaal by te staan, te begelei, maar ook te bemagtig om hierdie gebeurtenisse te kan hanteer en verwerk wanneer hulle daarmee gekonfronteer word. Ons predikant, ds. Marius Kramer het vir meer as 6 jaar intensiewe trauma berading gedoen by privaat hospitale in ons nabye omgewing en is daarom gereed om enige individu en familie deur ‘n krisis te begelei.

Ds. Marius sowel as twee ander gemeentelede, Johan Rossouw en Liezel Swanepoel is professionele Mediators in familiereg. Hulle is in staat om families deur die pynlike proses van egskeiding te begelei en spesialiseer in die mediasie van wetlike ooreenkomste, onderhoudsverpligtinge en konflikhantering.

Gedenkmuur

Fillipense 1:21 – WANT OM TE LEWE IS VIR MY CHRISTUS EN OM TE STERWE IS VIR MY WINS.

Die gedenkmuur wat op die kerkperseel opgerig is bestaan uit ongeveer 300 nissies waar die oorskot (as) van geliefdes gebêre word. Dit is ‘n veilige en rustige omgewing en baie toeganklik vir die familielede van die gestorwene. Dit is nie uitsluitlik tot die gebruik van lidmate nie, maar enige een wat die behoefte het om die oorskot van 'n geliefde veilig te bewaar. Aangesien begrafplase baie onveilig geword het en nie meer vir almal toeganklik is nie, lewer ons as Krugersdorp-Oos hierdie diens met die nodige waardigheid en respek. 

Die gemeente hou die gedenktuin in stand en verseker op hierdie manier dat dit altyd ‘n atmosfeer van kalmte en rustigheid skep.

Kostes per nissie :
 Lidmate: R 1500
Nie-Lidmate: R 2000

Die steen wat opgerig word, word teen addisionele koste, deur ‘n privaat instansie vervaardig en opgerig. Skakel gerus ons sekretariëlebeampte vir meer inligting in hierdie verband.

Jeugweek

Ons hou die kinders besig met ‘n verskeidenheid aktiwiteite en ‘n pretbelaaide program. Dit bied ouers die geleentheid om hulle kinders met ‘n geruste hart in ‘n veilige omgewing te kom aflaai en te weet hulle word gevoed, versorg en op ‘n gesonde manier besig gehou.

Die datums vir ons volgende Jeugweek is geskeduleer vir 18-21 Junie 2019, maak asb seker jy bespreek jou plek vroegtydig.

Verhuring

Veilige, Toegeruste Lokale Te Huur Vir Funksies.

Die Gemeente Krugersdorp-Oos beskik oor ‘n ruim, netjiese saal wat beskikbaar is om te huur vir klein en intieme funksies van tussen 80 tot 100 mense. Die saal het ‘n klanksisteem en ‘n dataprojektor wat dit ideaal maak vir kursusse en aanbiedinge. Daar is ‘n toegeruste kombuis met die nodige breekgoed asook geskikte badkamergeriewe. Ons beskik ook oor verskeie lokale wat gehuur kan word vir die aanbied van bv. opvoedkundige - of stokperdjieklasse teen billike tariewe.

Nederduitsch Hervormde Kerk
Krugersdorp Oos

29 Gerrit Maritz Ave, Monument, Krugersdorp, 1739

+27 11 954 1350

hallo@nhkkdpo.co.za

Ry Na Ons Toe

Volg Skakel