Wat is ons doel?

Die doel van NHK Krugersdorp-Oos is gebasseer op Kol. 3: 11(b). “Hier is Christus alles en in almal”

Wat is die kern van ons bediening?

Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika bely in gemeenskap met die kerk van alle eeue ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees wat Hom en alles wat vir ons verlossing nodig is duidelik en voldoende deur sy Woord, die Bybel, bekend maak.

Ons belydenis word in die drie ekumeniese belydenisse verwoord, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis genoem na Atanasius; asook in drie Reformatoriese belydenisskrifte, die drie formuliere van eenheid, te wete: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

Aan wie?

Almal wat deur God in genade uitverkies is en deur die Heilige Gees in Jesus Christus glo, vorm deel van die volk van God en is lede van sy kerk. Verder is alle lidmate gebonde aan die belydenis van die kerk.

Wat is die verskillende bedieninge in die gemeente?

Erediens

Die erediens is die middelpunt van die gemeentelike lewe.

Verantwoordelike persone:

  • Prediking: Ds. M Kramer of aflos predikant
  • Musiek: Me. Donna Viljoen en ander
  • Klank en digitale aanbieding: Me. T. Rossouw / Mnr. Niel Steinmann / Me. Natasha Theunissen 
  • Voorsangers: R. Geldenhuys en R. Mulder en ander.
  • Forumkommitee (Toesig)

Gesinsorg

Ons gemeente bied verskeie aktiwiteite en geleenthede vir die gesin om geeslik te groei. Daar is bybelstudiegroepe, kosprojekte en ander aktiwiteite wat help dat elke gesin in geloof versterk kan word.

Lees Meer

Barmhartigheid

Daar is verskeie barmhartiheidsprojekte aangesien ons glo dat dit die kerk se opdrag is om uit te reik na elkeen  in nood en 'n verskil in die werleld te maak. Raak vandag nog betrokke by een van hierdie projekte en maak 'n verskil in ons omgewing.

U is ook welkom om 'n donasie te maak deur slegs op die skakel te volg.

Donasies

Jeugwerk

Ons bied dinamiese onderrig vanuit die Woord aan ons kinders na afloop van erediens. Elke lokaal is digitaal toegerus is om die leerervaring vir ons kinders relevant te maak.

Daar is ook verskeie sosiale geleenthede soos uitstappies, fliekaande en onder andere 'n masterchef kompetisie wat vir die jeug aangebied word. Ons bied ook kampe aan om ons jongmense geestelik te verreik.

Nederduitsch Hervormde Kerk
Krugersdorp Oos

29 Gerrit Maritz Ave, Monument, Krugersdorp, 1739

+27 11 954 1350

hallo@nhkkdpo.co.za

Ry Na Ons Toe

Volg Skakel